AGrENDA bæredygtighed og grøn omstilling

Standarder og certificeringer i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling

Standarder og certificeringer i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling er et omfattende område, og der findes rigtig mange derude – Det store omfang gør også, at de forskellige standarder og certificeringer er af svingende kvalitet. For de virksomheder, der ikke allerede har iværksat processer til at opnå specifikke standarder og certificeringer, handler det først og fremmest om at finde ud, hvad det er man gerne vil med det. Derfra kan man så udvælge, hvad der giver mening for den enkelte virksomhed.

Herunder kan du læse mere om, hvad standard og certificering er og går ud på. Du kan også læse om, hvad din virksomhed kan bruge det til i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling.

AGrENDA rådgivning workshops foredrag bæredygtighed grøn omstilling

Hvad er standard og certificering

En standard er formelle retningslinjer, der anvendes til at sikre, at din virksomhed lever op til konkrete krav – Det kan fx være i forhold til gældende love, intern kvalitetssikring, overenskomst, sikkerhed, bæredygtighed og grøn omstilling. Det betyder altså, at det kan bruges til at dokumentere din virksomheds eksistensgrundlag og kvalitet. Det spænder vidt og bredt fra generelle, internationale og nationale standarder til mere branchespecifikke, lokale og interne områder. Standarder kan derfor betegnes som et fælles sprog, der sikrer, at vi forstår hinanden – Fx interne arbejdsgange eller til forventningsafstemning ved handler og samarbejder med andre virksomheder og salg til forbrugere. En certificering er her et formelt bevis på, at man er godkendt af en akkrediteret tredjepart.

AGrENDA rådgivning workshops foredrag bæredygtighed grøn omstilling

Hvad kan standard og certificering bruges til

Standarder og certificeringer i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling handler derfor om, hvordan virksomheden sikre, at den lever op til de krav, som den ønsker at følge. Virksomheden skal derfor udvikle en form for procedure til at overholde den ønskede standard – I den forbindelse skal der indføres interne processer for kontrol og udbedring, hvis der opstår udfordringer med at overholde kravene.

Der er forskellige ting, som standarder og certificeringer kan bruges til. Det kan bruges til at vise virksomhedens resultater – Det kan fx være, hvor meget man har nedbragt sin CO2-udledning i forskellige henseender. Det kan også være i forhold til forbedringer af arbejdsmiljøet og mindsket fravær blandt ansatte. Ligeledes bruges det til at forbedre virksomhedens image samt optimere produktionen og andre processer.  Standarder og certificeringer kan også bruges til at være på forkant med den fremtidige lovgivning på området. Derudover kan det bruges til at tiltrække og fastholde arbejdskraft. En anden måde at bruge det på er til at sikre kvaliteten gennem sine forsyningskæder – Her kan virksomheden bruge standarder og certificeringer som garanti for eventuelle handler og retningslinjer til leverandører og samarbejdspartnere.

Hvilke standardarder og certificeringer findes der

Som tidligere nævnt finders der rigtig mange. Der er både obligatoriske og frivillige standarder. De obligatoriske er ofte bestemt ud fra lovgivning, brancheforeninger og type af industri – Her stilles typisk krav til oprindelse af de anvendte ressourcer samt forarbejdningen af råvarer gennem forsyningskæden til forbrugeren. Det kan også være i forhold til mere bløde værdier, som fx løn og arbejdsforhold. De frivillige tager ofte en mere helhedsorienteret tilgang til tingene ved at strække sig udover lovgivnings- og branchekrav. Det betyder, at der er en yderlig gevinst at hente for virksomheden.  Frivillige standarder og certificeringer kan nemlig bruges til styrke virksomhedens konkurrenceevne og øge salg – Det skyldes bl.a., at man er på forkant med konkurrenter og kundernes forventninger og krav.

Det handler derfor om at finde den eller de standarder og certificeringer, som giver mening for din virksomhed. Det arbejde i sig selv, kan være ret krævende. Men her giver vi nogle eksempler på, hvad du kan tage afsæt i både i forhold til din egen virksomhed samt jeres leverandører og samarbejdspartnere:

Det er også muligt at se relevante standarder og krav på de forskellige brancheforeningers hjemmesider

Er dette stadig en stor mundfuld, så kontakt os. Vi tager gerne uforpligtende samtale om, hvordan vores rådgivning kan hjælpe jer videre med standarder og certificeringer i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling.

AGrENDA bæredygtighed grøn omstilling