Kommunikation – Bæredygtig og grøn omstilling

Kommunikation – Bæredygtig og grøn omstilling: Én ting er, at man som virksomhed arbejder med bæredygtig og grøn omstilling. Men det er først, når virksomheden formår at fortælle sine interessenter (internt/eksternt) om sit arbejde og sine tiltag, at virksomheden virkelig kan se og opleve resultaterne af sit hårde arbejde i forhold til øget konkurrenceevne og vækst. Det er en jungle og ret tidskrævende at arbejde med kommunikation omkring bæredygtig og grøn omstilling. AGrENDA understøtter og styrker virksomhedens kommunikation for at sikre det optimale afkast af den bæredygtige og grønne omstilling.
AGrENDA bæredygtighed og grøn omstilling

Stor værdi går tabt for de virksomheder, der ikke formår at fortælle sine stakeholders – personer/virksomheder/organisationer, der har en interesse i virksomheden – om sine tiltag i forhold til bæredygtig og grøn omstilling. Det skyldes, at stakeholders handler ud fra den viden de har, kan finde, eller det de tror, der er sandt. Det vil sige, at man som virksomhed skal være stærk i sin kommunikation, så det er nemt for ens stakeholders at finde den viden, de søger og har brug for i forhold til virksomhedens bæredygtige og grønne omstilling. AGrENDA er eksperter indenfor kommunikation og formidling af virksomhedens tiltag omkring bæredygtig og grøn omstilling, og vi kan derfor styrke jeres virksomheds kommunikation, så I får det fulde udbytte af jeres arbejde.

AGrENDA rådgivning workshops foredrag bæredygtighed grøn omstilling

Bæredygtighedstiltag og grøn omstilling kobles let sammen med virksomhedens samfundsansvar (CSR – Corporate Social Responsibility), og hele området er yderst vanskeligt at navigere i, når man skal kommunikere om sine indsatser på CSR-området. Dette skyldes, at der er stor forskel på, hvordan stakeholders – og særligt forbrugerne – vil informeres om virksomhedens CSR-tiltag. Der er både kulturelle, nationale og generationsmæssige aspekter, som har indflydelse på, hvordan virksomheden får mest muligt ud af sin kommunikation om CSR – Herunder bæredygtighed og grøn omstilling. Det er derfor vigtigt, at kommunikationen afspejler modtagerens forventninger i en sådan grad, at indholdet accepteres og ikke tolkes som reklame eller misvisende.

Det betyder altså, at virksomhedens CSR-kommunikation om ens bæredygtighedstiltag og grønne omstilling er et toægget sværd, fordi man er nødt til at kommunikere om det, men når man gør det, så risikere man alligevel, at den modtagne stakeholder synes det er for meget, for reklameagtigt eller på grænsen til greenwashing Greenwashing er, når virksomheden ”lyver” sig grønnere end den er, eller generelt bruger mere tid på at fortælle om sine bæredygtige og grønne tiltag end det egentlige arbejde. Disse ting kan resultere i, at virksomheden får en masse dårlig omtale, som kan få store konsekvenser for virksomheden. Særligt greenwashing har gennem tidens løb haft store konsekvenser for virksomheder, fordi greenwashing “snyder” ens stakeholders og potentielle kunder til at “synes om” virksomheden. Greenwashing kan derfor få voldsomme konsekvenser, hvis man som stakeholder eller forbruger føler sig snydt og bedraget af virksomheden.

AGrENDA rådgivning workshops foredrag bæredygtighed grøn omstilling

Hvorfor så overhovedet kommunikere om sine bæredygtighedstiltag og grønne omstilling? Der er der i hvert fald to gode grunde til. Den første blev nævnt indledningsvist, og det skyldes, at virksomheder er nødt til at kommunikere om sit CSR-arbejde med bæredygtig og grøn omstilling for at få det fulde udbytte i forhold til øget konkurrenceevne og vækst. Nogle tiltag vil formentlig skabe vækst eller reducerede omkostninger i sig selv, men hvis stakeholders – potentielle kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter – ikke ved nok om ens tiltag, så kan det være nok til at fravælge virksomheden. Dermed mister virksomheden markedsandele og konkurrenceevne. Det tager os samtidigt til den anden gode grund. Hvis stakeholders ikke ved nok, eller ikke kan finde den viden, de søger, så kan det også få dem til selv at antage, hvad virksomheden gør eller IKKE gør – Det kan få store konsekvenser for virksomheden, fordi der nemt sker uoverensstemmelser mellem antagelser og virkelighed. Fx kan kunder antage, at virksomheden gør bestemte ting, som de siden hen finder ud af, at den ikke gør. Det kan også være at kunderne antager, at man ikke gør noget overhovedet, fordi de ikke kan finde den tilstrækkelige information – Begge dele er skidt for virksomheden, fordi det får kunder, samarbejdspartnere eller andre interessenter til at vælge virksomheden fra.

Det er derfor vigtigt som virksomhed at kommunikere om sine bæredygtighedstiltag og grønne omstilling i forhold til sit samfundsansvar (CSR). Men det kan være svært, fordi der er mange faldgruber for virksomheden, der kan få store konsekvenser – Fx greenwashing. AGrENDA er eksperter og har stor erfaring på området, og vi er derfor en oplagt samarbejdspartner for jeres virksomhed til at guide jer gennem junglen og få kommunikeret jeres tiltag indenfor bæredygtighed og grøn omstilling rigtigt ud til jeres stakeholders.

AGrENDA bæredygtighed grøn omstilling