Bæredygtigt samarbejde og partnerskab

Bæredygtigt samarbejde og partnerskab: AGrENDA understøtter din virksomhed i arbejdet med at udvikle samarbejder og partnerskab med underleverandører, partnervirksomheder og kunder med afsæt i bæredygtig og grøn omstilling. Hvis virksomheden ikke stiller bæredygtige og grønne krav til leverandører og samarbejdspartnere, så kan virksomheden risikere, at kunderne bliver utilfredse, fordi man ikke gør nok. Ligeledes, afhængig af ens virksomhed, er det muligt at stille krav til ens kunder ved at give bæredygtige og grønne valgmuligheder – Fx i forhold til fragt, emballage og produktion. Dette er alt sammen med til at skabe innovative løsninger og styrke virksomhedens bæredygtige og grønne omstilling.
AGrENDA rådgivning workshops foredrag bæredygtighed grøn omstilling

Bæredygtigt samarbejde og partnerskab udspringer fra tanken om, at vi i flok løfter bedst og sammen står stærkest. Det gælder både virksomhedens samarbejder gennem forsynings- og værdikæderne, men også mulige partnerskaber, hvor man kan gøre hinanden stærkere i forhold til bæredygtig og grøn omstilling. Desuden forventer kunderne bæredygtige og grønne valgmuligheder. Dette kræver derfor også et godt og stærkt netværk, hvor man kan hjælpe hinanden. AGrENDA er eksperter i at udvikle samarbejder og partnerskaber i en bæredygtig og grøn retning. Derudover har vi et stort netværk og evnen til at åbne døre, der kan hjælpe jeres virksomhed med at finde nye samarbejdspartnere – Alt sammen danner grobund for bæredygtig og grøn nytænkning samt innovative løsninger.

AGrENDA er den oplagte samarbejdspartner i arbejdet med at udforske og opbygge jeres netværk for at finde nye og udvikle eksisterende samarbejder og partnerskaber i en mere bæredygtig og grøn retning. Vi understøtter derfor jeres arbejde med at forbedre eksisterende samarbejder i jeres netværk og jeres forsynings- og værdikæder eller helt finde nye relevante samarbejdspartnere til jer. Det kræver tid samt gensidig respekt og forståelse at etablere og udvikle samarbejder og partnerskaber. AGrENDA kan her facilitere etableringen og udviklingen, idet vi har mange års erfaringer med at få enderne til at mødes og fremhæve de forskellige parters interesser og motivation for et samarbejde eller partnerskab. Vi kan på den måde understøtte arbejdet, der kan tage jeres virksomhed til nye højder, hvor bæredygtighed og grøn omstilling bliver omdrejningspunktet og en integreret del af samarbejdet eller partnerskabet.

AGrENDA bæredygtighed og grøn omstilling

Essensen i bæredygtige samarbejder og partnerskaber er en fælles motivation om at løfte hinanden op i stedet for at trække hinanden ned. AGrENDA understøtter jer i denne proces med at få det bedste ud af hinanden til gavn for alle. Det betyder altså, at vi i tæt samarbejde med jer gennemgår og udvider jeres netværk for at afsøge, analysere og afprøve, hvordan et bæredygtigt og grønt samarbejde eller partnerskab bedst kan udfolde sig.

Det særlige for et partnerskab er, at man skal have skabt en fælles ramme, hvor alle parter er enige om, hvad de hver især skal bidrage med. Dette gælder alt fra det overordnede formål med partnerskabet til mere konkrete emner. Det vil sige emner som: Rollefordeling, hvilke ressourcer og kompetencer hver part bidrager med, hvor lang tid det skal strække sig over, målet med partnerskabet og hvad hver part ønsker at få ud af det (der kan være forskellige formål og ønsker med partnerskabet). Det betyder, at et partnerskab kræver klare linjer, og derudover skal alle parter investere både tid og ressourcer i at udvikle partnerskabet, hvis det skal bære frugt – Et partnerskab kan omhandle alt fra en konkret opgave eller et projekt til større aftaler som fx joint ventures. Dog gælder det, at disse ting skal formaliseres og afklares, og derudover er der behov for en løbende og tydelig dialog i partnerskabet. Her er det også oplagt at anvende AGrENDA som facilitator og tovholder, hvor vi kan hjælper jer med at få mest muligt ud af jeres partnerskab.

AGrENDA bæredygtighed og grøn omstilling

Et samarbejde kan derimod både omhandle eksterne forsynings- og værdikæder eller områder internt i virksomheden (fx mellem forskellige typer af fagfolk eller på tværs af afdelinger). I et bæredygtigt og grønt perspektiv handler førstnævnte om at sikre sig, at samarbejdet opfylder de behov og krav, som jeres virksomhed har. Det handler derfor lige så meget om den anden part og deres virksomhed, og i hvilken grad denne lever op til jeres forventninger og behov i forhold til at opfylde jeres målsætninger om bæredygtig og grøn omstilling. Bæredygtig og grøn omstilling stopper nemlig ikke ved virksomhedens matrikel, men det handler om hele processen fra første til sidste skridt i en service eller produkts tilblivelse og levetid. Samarbejde internt i virksomheden handler om, hvordan man på tværs af sin virksomhed kan få mest muligt ud af hinanden og udnytte hinandens kompetencer til at sikre virksomhedens bæredygtige og grønne omstilling.

Om det gælder samarbejde eller partnerskab, nyt som gammelt, så er AGrENDA eksperter i at facilitere og udvikle det i en mere grøn og bæredygtig retning. Vi er derfor klar til at understøtte og udvikle jeres samarbejder og partnerskaber med afsæt i bæredygtig og grøn omstilling.

AGrENDA bæredygtighed grøn omstilling