AGrENDA bæredygtighed og grøn omstilling

Bæredygtig forretningsudvikling

Bæredygtig forretningsudvikling: AGrENDA faciliterer strategisk viden og diskussioner i virksomheden og hjælper med at udvikle og omsætte vision, mission og mål til praksisnære handlingspunkter. Bæredygtig forretningsudvikling styrker virksomhedens konkurrenceevne og sikre virksomheden på den lange bane.

Bæredygtig forretningsudvikling rummer mange ting, og derfor kan det være nødvendigt med rådgivning fra en ekstern samarbejdspartner, der kan sætte tingene i perspektiv og styre virksomheden igennem processerne mod at blive mere bæredygtig og grøn. AGrENDA er eksperter i bæredygtig forretningsudvikling, og med vores løsningsorienteret tilgang er vi en god samarbejdspartner at læne sig op ad – Vi er med lige fra identificering af jeres virksomheds muligheder og udfordringer til udformning og løsning af konkrete handlingspunkter.

AGrENDA rådgivning workshops foredrag bæredygtighed grøn omstilling

Bæredygtig forretningsudvikling kan i sin helhed lyde en smule abstrakt, men i bund og grund handler det om at tænke bæredygtighed og grøn omstilling ind i kernen af virksomhedens identitet og måde at handle på. Med afsæt i denne forståelse hjælper AGrENDA jeres virksomhed med at finde ind til kernen af jeres forretning ved at analysere jeres processer, arbejdsgange og forsyningskæder. Det er med til at give en dybere forståelse af, hvilke dele af virksomheden, som allerede er bæredygtig, og hvilke aspekter, der skal evalueres og/eller optimeres for at passe ind i en mere bæredygtig og grøn ramme. AGrENDA hjælper på den måde jer med at optimere virksomhedens processer og værdikæder, men vi kan også bidrage til at tænke nye og andre veje i forhold til virksomhedens produkter eller services.

AGrENDA rådgivning workshops foredrag bæredygtighed grøn omstilling

Når man arbejder med bæredygtig forretningsudvikling, så er der mange områder, som giver mening at kigge nærmere på, hvis man ikke har stiftet bekendtskab med dem endnu. Hvis man allerede arbejder med flere af områderne, så kan det aldrig skade at kigge dem efter i sømmene, fordi der ofte er nye muligheder for at blive mere bæredygtig og grøn. Dette gælder blandt andet grøn omstilling, cirkulær økonomi, forsyningskæder, arbejdsmetoder, medarbejderudvikling og -trivsel.

Når vi rådgiver en virksomhed i forhold til bæredygtig forretningsudvikling, så kigger vi både på de ”hårde” og ”bløde” dele af virksomheden. De ”hårde” dele af virksomheden handler primært om ting, der kan direkte måles og vejes som fx produktionen i forhold til ressourceforbrug. De ”bløde” dele af virksomheden bliver ofte mere abstrakte og tager typisk afsæt i medarbejderne og kulturen på arbejdspladsen. Det vil sige, hvordan den enkelte medarbejder trives, og hvad der kan gøres for at medarbejderen er engageret og motiveret i sit job. Derudover kræver bæredygtig og grøn omstilling, at man løfter i flok, så derfor skal der også god og effektiv kommunikation til, både internt og eksternt, for at få forsyningskæderne og medarbejderne med på vognen og gøre potentielle kunder opmærksomme på virksomhedens udvikling.

AGrENDA bæredygtighed grøn omstilling