AGrENDA rådgivning workshops foredrag bæredygtighed grøn omstilling

Bæredygtig forretningsmodel

Bæredygtig forretningsmodel: AGrENDA gør bæredygtighed og grøn omstilling til en del af virksomhedens forretningsmodel ved at identificere de elementer, som kan udnyttes til at gøre virksomheden mere bæredygtig og grøn. Dette vil både gøre virksomheden mere effektiv, reducere dens omkostningerne og styrke virksomhedens konkurrenceevne uden at gå på kompromis med miljøet og naturen.

Bæredygtige forretningsmodeller bliver ofte tilgået i en meget simpel forstand, hvor det udelukkende handler om at optimere sin profit på det enkelte produkt eller service. Virksomheder kan nogle gange miste følingen med det enkelte produkt, og de ved faktisk ikke, om der i virkeligheden er en fortjeneste. Det er også muligt, at man som virksomhed ikke formår at følge eller se udviklingen i forhold til trends og tendenser i det respektive marked for ens service eller produkt. Derfor kan det være godt med en ekstern samarbejdspartner, der kan hjælpe en med at se ens forretningsmodel(ler) efter i sømmene eller udvikle helt nye bæredygtige og grønne forretningsmodeller. Her er AGrENDA det oplagte valg, fordi vi er eksperter i bæredygtige og grønne forretningsmodeller, og vi har en stor viden og indsigt i bæredygtige tiltag og grøn omstilling til gavn for virksomhedens konkurrenceevne og fremtidige vækst.

AGrENDA bæredygtighed og grøn omstilling

AGrENDA tilskynder netop oprigtige bæredygtige og grønne forretningsmodeller, hvor I som virksomhed ikke lader jer nøjes med den simple tilgang. En bæredygtig og grøn forretningsmodel kræver dybdegående arbejde, hvor vi kan bidrage til at skabe overblik og fremhæve relevante udviklings- og handlingspunkter. Overordnet set handler det om, at I som virksomheden på en ordentlig måde leverer det bedst mulige produkt eller service til kunden. I en tid, hvor samfundet bevæger sig i en mere bæredygtig og grøn retning, er man som virksomhed bagud, hvis man ikke formår at løfte sin service eller sit produkt til en højere standard. Omfavner virksomheden til gengæld bæredygtig og grøn omstilling i sin forretningsmodel, så bliver ens produkt eller service nemmere at sælge – Det styrker samtidigt virksomhedens konkurrenceevne og danner grobund for vækst.

AGrENDA rådgivning workshops foredrag bæredygtighed grøn omstilling

Det elementære i en bæredygtig og grøn forretningsmodel er, at man som virksomhed sikre sig, at ens produkt bliver produceret på en så grøn og bæredygtig måde som muligt fra start til slut. Er man en servicevirksomhed uden et egentligt produkt, så handler det blandt andet om, at man formår at sikre de ”bløde” værdier både i forhold til medarbejdere og ens eksterne leverandører, men også de redskaber, der benyttes i arbejdet. På den måde kan man dokumentere, at man tjener penge på en ordentlig, bæredygtig måde til gavn for alle.

Alt i alt handler bæredygtige og grønne forretningsmodeller om, at I som virksomhed sikrer jer, at tingene går ordentlig til, og at jordens ressourcer ikke bliver anvendt overflødigt. AGrENDA er her den oplagte samarbejdspartner, fordi vi er eksperter i bæredygtige og grønne forretningsmodeller. Et samarbejde med os kan derfor sikre jeres virksomhed de mest optimale forhold i udviklingen af jeres bæredygtige og grønne forretningsmodeller. Vi har fokus på at sikre, at jeres ressourcer bliver (gen)anvendt i en sådan grad, at I leverer det bedste og mest bæredygtige og grønne produkt eller service som muligt.

AGrENDA bæredygtighed og grøn omstilling